Socialinio darbuotojo konsultacija

Socialinio darbuotojo teikiamos paslaugos medicininės reabilitacijos pacientams.

Reabilitacijos pacientams yra teikiamos bendrosios socialinės paslaugos:

PASLAUGOS PAVADINIMAS

PASLAUGOS APIBŪDINIMAS

PASLAUGOS TEIKIMO

TRUKMĖ/DAŽNUMAS

Informavimas

Reikalingos informacijos apie socialines paslaugas bei socialinę pagalbą suteikimas

Vienkartinis

Konsultavimas

Analizuojama

asmens probleminė

situacija ir ieškoma problemos

sprendimo būdų

Iki problemos

išsprendimo

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Pagalbos suteikimas sprendžiant asmens problemas: tvarkant darbo biržos reikalus, užrašant pas kitus specialistus, organizuojant apgyvendinimo paslaugas, tvarkant dokumentus

Iki problemos

išsprendimo

Transporto paslaugų

organizavimas

Pagalba asmenims, kurie turi judėjimo problemų

 

Pagal poreikį

Asmeninės higienos ir

priežiūros paslaugos

Organizuojama pagalba maudantis

Pagal poreikį

Aprūpinimas techninės

pagalbos priemonėmis

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis asmenis, kurie dėl ligos ar neįgalumo negali pasirūpinti patys

Pagal poreikį

Sociokultūrinės paslaugos

Laisvalaikio organizavimo

paslaugos

Pagal poreikį